اطلاعیه های ریکال  

 کتامین

مولتی دیلی 

 

 

  یوتروپین غیر اصیل

ماینوکسیدیل         

 

 

 ویتامین ث جوشان

رساستیم

 

 

 Piascledine

دگزامتازون

 

 

 آنتی ایمپوتنسی

آمپی سیلین

 

 

سوپر تین پویا دانش   

دیپیریدامول

   

     

 محصولات جوپار و ستاک

سربرولازین

 

 

فرآورده vigRX

 مایع لنز الگانس

  

 

فرآورده caltrex

کتوتیفن

 

 

 محلول سدیم کلراید 0.9 درصد

ساندوستاتین

 

 

چای سبز پنجاه چهل

کاسیا

 

 

مایع لنز free base

تراستوزومب

 

 

 فرآورده های شرکت نوش داروی توسن سلامت

لانسوپرازول 

 

 

 

 قرص لیپوران و رمی کلد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ما 1 مهمان آنلاین داریم