کارشناسان واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر

 دکتر علیرضا نوشی: مدیر واحد دارو

تلفن: 32393821

---------------------------------------------------

 سید جواد ابوالحسنی: تکنسین امور دارویی

 تلفن: 32393821

---------------------------------------------------

اعظم سادات منتظری: کارشناس امور دارویی

تلفن: 32393821

---------------------------------------------------

 علیرضا ترحمی: کارشناس امور داروهای مخدر و اعتیادآور

  تلفن: 32391223

 

 

 

 

 

 
شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ما 7 مهمان آنلاین داریم