اطلاعیه های ریکال  

مولتی دیلی 

 

 کتامین

ماینوکسیدیل         

 

 یوتروپین غیر اصیل

رساستیم

 

ویتامین ث جوشان

دگزامتازون

 

 Piascledine

آمپی سیلین

 

آنتی ایمپوتنسی

دیپیریدامول

 

 سوپر تین پویا دانش         

سربرولازین

 

محصولات جوپار و ستاک

 مایع لنز الگانس

 

 فرآورده vigRX

 

کتوتیفن

 

فرآورده caltrex

ساندوستاتین

 

کاسیا

 

 

تراستوزومب

 

 

لانسوپرازول 

 

 

مایع لنز free base

 

 

 

 فرآورده های شرکت نوش داروی توسن سلامت

 

 

 

چای سبز پنجاه چهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ما 19 مهمان آنلاین داریم