کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

آشنایی با کمیته های RUD  :

 بر مبنای استراتژي اصلاح و بهبود وضعيت مصرف دارو در کشور، از سال 75 با دستورالعمل وزير وقت کميته کشوري و کميته‌هاي واقع در دانشگاه‌ها / دانشکده‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور تحت عنوان کميته‌هاي علمي بررسي نسخ پزشکي فعاليت خود را آغاز نمودند و به منظور تعیین شاخص های تجویز دارو درکشور، نسخه اوليه نرم افزار جامع نسخه پرداز به صورت پايلوت در دانشگاه مشهد راه‌اندازي گرديد و سپس در سال 76 براي ساير مراکز نصب گرديد.

در سال 79 کميته بررسي نسخ به "کميته تجويز و مصرف منطقي دارو (RUD)" تغيير نام يافت.

کميته کشوري از سال 1382 تا 1384 با روش نمونه‌گيري با هدف تعيين الگوي ميزان تجويز دارو در هر دانشگاه/دانشکده فعاليت نموده و پس از آن با تهیه و ارتقاء نرم افزار جامع نسخه پرداز، فعاليت کميته ها با ورود اطلاعات نسخ ثبت شده در داروخانه‌ها به نرم افزار  توسط کميته‌هاي دانشگاهی تجويز و مصرف منطقي دارو و انجام آناليز کليه نسخ بيمه ثبت شده در کشور ادامه يافته است.

 

رويكرد فعلی فعاليت های كميته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و کمیته های دانشگاهی  مبتنی بر محور های زیر است .

پايش نسخ پزشکان

جمع آوري داده‌هاي نسخ پزشکان از داروخانه ها و یا سازمان‌های بیمه گر و ثبت در نرم‌افزار و آنالیز آماری و تدوین شاخص‌ها                                                                                  

تهيه و تدوين گزارشات علمي و آماري نسخ و ارائه بازخورد به پزشکان و  سازمان‌هاي مرتبط   

آموزش های گروه پزشکي

 برنامه های باز آموزی، کارگروه های علمی ، همایش و...

افزايش آگاهي عمومي جامعه

 تهيه محتوا ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

انجام مداخلات در جهت اصلاح روند شاخص های غیر منطقی

تذکرات و اخطارهای باز دارنده ،سیاست‌های تشویقی و...

پژوهش‌هاي مرتبط با تجويز و مصرف منطقي دارو

   در حال حاضر امكان ارائه فيدبك از شاخص هاي نسخه نويسي به كليه پزشكان كشور وجود دارد و تعداد زيادي  از پزشكان اين گزارش‌ها را دريافت مي‌نمايند و بررسی مقایسه ای شاخص ها برای اصلاح عملکرد پزشکان و سیاستگذاری و اعمال مداخلات‌اجرایی و آموزشی بسیار کارآمد بوده است. در آینده نزدیک نرم افزار مذکور قابلیت استفاده تحت وب نیز خواهد داشت و کاربران مختلف بر حسب نیاز دسترسی آنلاین به اطلاعات پیدا خواهند کرد.

   

آیین نامه کمیته   
  کتاب راهنمای تجویز و مصرف منطقی دارو
 
شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ما 5 مهمان آنلاین داریم