شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی

نياز سنجي تجهيزات پزشكي

اداره تجهيزات پزشكي با بهره گیری از کارشناسان مجرب تجهیزات پزشکی با آگاهي از نقش مهمي كه تجهیزات پزشکی در سلامت و حفظ جان بيماران و کاربران دارد ، از طریق کارشناسی و بهره گیری از توان تخصصی متخصصین و در حدود قوانین و مقررات از طریق نظارت بر روند خريد تجهيزات پزشكي مورد نياز ، با كيفيت و ايمن و با قیمت مناسب جهت مراكز درماني به كار مي‌بندد و در اجراي كليه وظایف محوله در چارچوب آیین نامه تجهیزات پزشکی ،حمايت از توليدات داخلی استاندارد و داراي تاییديه را در اهم فعاليت‌هاي خود قرار مي ‌دهد. 

 1. جذب اعتبار مورد نياز دانشگاه جهت خريد و نگهداري تجهيزات پزشكي

 2. نظارت بر طرح هاي تجهيزاتي مراكز درماني

3. انعقاد قراردادهاي خريد تجهيزات

4. نظارت بر عقد قراردادهاي نگهداري و خدمات پس از فروش

 5. نظارت بر كاربرد صحيح تجهيزات پزشكي

6. رسيدگي به شكايات مرتبط با تجهيزات پزشكي

 7. تجهيز مراكز و بخش هاي جديد بيمارستاني

8. اخذ ورود دستگاههاي سرمايه اي و نيمه سرمايه اي بخش دولتي و خصوصي

 شرح وظايف بخش هاي مختلف اداره تجهيزات پزشكي

1. ارزشیابی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دولتی و خصوصی

نظارت بر نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی خریداری شده

1. نظارت بر نحوه صحيح نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي در مراكز

2. اخذ تعهد نامه کتبی نصب و راه اندازی و آموزش و گارانتی از شرکتهای طرف قرارداد

3. آموزش دوره کاربری دستگاه توسط نمایندگان فروشنده تجهيزات

4. دریافت هرگونه اطلاعات و مدارک لازم اعم از کاتالوگ ، لوح فشرده و نحوه استفاده از تجهيزات

 تجهيز بخش های جديد بيمارستانهای موجود و بيمارستانهای جديد الاحداث

1. بازدید از مراکز درمانی و بیمارستانها و بخشهای جدیدالاحداث

2.  برآورد ریالی تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان به تفکیک بخش ها

3.  شرکت در کمیته بودجه بندی خرید تجهیزات پزشکی

4.  مشاوره و شركت در كميته خرید تجهیزات پزشکی 

تعمیرات و سرویس و نگهداری ، کالیبراسیون و خدمات پس از فروش

1.  اخذ تعهد کتبی انجام سرویس های دوره ای  و کاليبراسيون دستگاه مطابق با توصيه کمپاني سازنده

2.  اخذ تعهد در خصوص پشتيباني فني و تامين قطعات يدکي مورد نياز دستگاه ، سرويس و تعميرات آن پس از پايان دوره گارانتي تا پايان عمر مفيد دستگاه  به مدت حداقل 10 سال

3.  عقد قراردادهای سرویس و نگهداری دوره ای

 نظارت بر اجرای طرح ثبت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی خصوصی ودولتی

1.  نظارت بر عملکرد شرکتها و مراکز عرضه کالا و تجهیزات پزشکی

2.  بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان سازمان بازرگانی از کالا پزشکی های سطح شهر

3.  برگزاری جلسات توجیهی با صاحبان حرف كالا پزشکی و صنوف مربوطه

4.  نظارت و پیگیری امور مربوط به مصدومین ترافیکی

 
شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
ما 111 مهمان آنلاین داریم