کارشناسان واحد آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی

 مهندس مليحه فلاح: کارشناس مسئول واحد آزمایشگاه

  تلفن: 32391561 

-----------------------------------------------------------------

طيبه جواهري: كارشناس بخش شيمي عمومي

تلفن: 32391561 

-----------------------------------------------------------------

 مهندس سيده محيا ميري: كارشناس بخش شيمي و ميكروبی

تلفن: 32391561 

-------------------------------------------------------------------

 مهندس سيد محسن مرتضوي: كارشناس بخش شيمي و ميكروبی

تلفن: 32391561 

 
شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ما 6 مهمان آنلاین داریم