شرح وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

 1. نمونه برداری از محصولات کارخانجات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
 2. صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارخانجات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
 3. صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت کارخانجات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
 4. صدور، تمدید و اصلاح پروانه مسئول فنی کارخانجات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
 5. صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی شناسه نظارت کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی
 6. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش آگاهی و سطح علمی کارشناسان حوزه
 7. اطلاع رسانی به عموم در خصوص مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 8. ارزیابی، تایید و نظارت بر سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی (HACCP,ISO 22000) واحدهای تولیدی که موفق به اخذ گواهی شده اند.
 9. صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری سردخانه های نگهداری و مواد غذایی
 10. صدور پروانه بهداشتی مسئول فنی سردخانه های نگهداری و مواد غذایی
 11. بازدید از واحدهای تولیدی به منظور اظهار نظر کارشناسی جهت صدور پروانه های بهره برداری صنایع یا جهاد کشاورزی
 12. رسیدگی به شکایات و گزارشات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
 13. کنترل و نظارت بر مراکز نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی
 14. کنترل و نظارت بر شرکت های پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

     

 
شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ما 8 مهمان آنلاین داریم