ضوابط و معیارهای استقرار 

دستورالعمل اجرائی نحوه صدور پروانه بهداشتی ساخت - استفاده از ظرفیت خالی

دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی(کارگاهی)

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی(کارگاهی)

 حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری واحدهای فرآوری پسته     

 آیین نامه اجرای نحوه اعطای نشان ایمنی و سلامت   

بخشنامه کمیته کشوری نحوه اجرای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذائی   

دستورالعمل اجرائی ساخت و ورود  

دستورالعمل اجرائی حداقل ضوابط برچسب گذاری 

دستورالعمل اجرائی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ها 

دستورالعمل اجرائی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانه 

دستورالعمل متقاضیان استفاده از عنوان دارنده گواهی ISO 22000 یا haccp            

 فهرست استانداردهای ملی در شاخه فرآیندهای غذائی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری

اصلاحیه دستورالعمل واردات

دستورالعمل اجرائی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی(کارگاهی)

 

 

 
شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ما 6 مهمان آنلاین داریم