فرآیند ها


 دیاگرام استفاده از ظرفیت خالی کارخانه

 

 دیاگرام استعلام بهره برداری کارخانه

 

 دیاگرام استعلام جانمای احداث

 

 دیاگرام استعلام تاسیس کارخانه

 

دیاگرام صدور پروانه مسئول فنی

 

 

 دیاگرام صدور یا اصلاح پروانه ساخت

 

 فرآیند اعطای لوگوی ایمنی و سلامت

 

راهنمای نرم افزار تعیین مقادیر مرجع ماده مغذی 

 

 
شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ما 3 مهمان آنلاین داریم