برگزاری دوره عملی آزمایشات اولیه روغن
چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰

دوره عملي آزمايشات اوليه روغن، جهت آموزش مسئولين فني كارخانجات در آزمايشگاه كنترل مواد غذايي اين معاونت، برگزار گرديد.

 
جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
ما 5 مهمان آنلاین داریم