بازدید دانشجویان رشته بهداشت محیط از آزمایشگاه کنترل
دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰

دانشجويان رشته بهداشت محيط از قسمتهاي مختلف آزمايشگاه مواد غذايي و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا ودارو بازديد کردند.

 

 

در این بازدید بخش‌های ميكروبي، محيط‌سازي، لبنيات، تشخيص رنگ، كار با دستگاههاي اسپكتوفتومتر و... توسط کارشناسان آزمایشگاه به دانشجويان توضيح داده شد.

 
ما 5 مهمان آنلاین داریم