بازدید دانشجویان رشته بهداشت محیط از آزمایشگاه کنترل
دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰

دانشجويان رشته بهداشت محيط از قسمتهاي مختلف آزمايشگاه مواد غذايي و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا ودارو بازديد کردند.

 

 

در این بازدید بخش‌های ميكروبي، محيط‌سازي، لبنيات، تشخيص رنگ، كار با دستگاههاي اسپكتوفتومتر و... توسط کارشناسان آزمایشگاه به دانشجويان توضيح داده شد.

 
جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
ما 6 مهمان آنلاین داریم