(آگهی واگذاری امور داروخانه سرپایی بیمارستان امام حسین)
سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰

آگهی مزایده

 

در راستای اجرای دستور العمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه سرپایی بیمارستان به نشانی خیابان 28 متری باغزندان، بیمارستان امام حسین(ع)،مجتمع تخصصی پاسارگاد از طریق مزایده به صورت اجاره به مدت یکسال اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید درخواست و پیشنهاد قیمت خود را از مورخ 23/3/96 تا پایان وقت اداری مورخ 4/4/96  به آدرس شاهرود میدان هفتم تیر، بلوار آیت ا... طاهری- خیابان شیخ فضل ا... نوری- میدان البرز- ساختمان البرز دانشگاه- واحد تدارکات معاونت توسعه مدیریت ومنابع تحویل نمایند.

 

 (تلفن تماس: 023-32391558-32392817 - 32393819)
 
جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
ما 3 مهمان آنلاین داریم