برگزاری کارگاه بازآموزی تجویز و مصرف منطقی دارو
يكشنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰

در راستای اجرای برنامه های آموزشی برنامه عملیاتی معاونتهای غذا و دارو سراسر کشور، کارگاه بازآموزی یکروزه ای با عنوان تجویز و مصرف منطقی دارو جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاری و مامائی شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه برگزار گردید.

 

 

در این کارگاه رويكرد فعاليت های كميته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و کمیته های دانشگاهی  شامل: پايش نسخ پزشکان،جمع آوري داده‌هاي نسخ پزشکان از داروخانه ها و یا سازمان‌های بیمه گر و ثبت در نرم‌افزار و آنالیز آماری و تدوین شاخص‌ها، تهيه و تدوين گزارشات علمي و آماري نسخ و ارائه بازخورد به پزشکان و  سازمان‌هاي مرتبط، آموزش های گروه پزشکي، برنامه های باز آموزی، کارگروه های علمی، همایش و...،افزايش آگاهي عمومي جامعه تشریح و  بر لزوم همکاری کادر درمان در راستای نیل به اهداف کمیته تاکید شد. در پایان شرکت کنندگان با فرم زرد ADR (عوارض ناخواسته دارویی) و موارد و نحوه تکمیل ان آشنا شدند. 

 

 
يكشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷
ما 12 مهمان آنلاین داریم