برگزاری جلسه تامین اعتبار دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه
شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰

این جلسه در دفتر معاونت غذا و دارو و با حضور خانم دکتر میرزامحمدی معاون غذا و دارو دانشگاه، مدیر امور دارویی، مدیر مالی و مدیر برنامه و بودجه دانشگاه برگزار شد.

 

در این جلسه مقرر گردید، با عنایت به کارشناسی های صورت گرفته و الویت بندی شرکتهای پخش دارویی و ملزومات پزشکی، مطالبات شرکتهای پخش دارویی براساس الویت های معاونت غذا و دارو،  به صورت وجه نقد و اوراق خزانه اسلامی پرداخت گردد.

لازم به ذکر است در صورت پرداخت این مطالبات، سن بدهی دارو و تجهیزات دانشگاه، به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.

 

 
شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ما 2 مهمان آنلاین داریم